YENİ KİTAP! İLETİŞİM 2 – HBR’s 10 Must Reads Dizisi’nden

HARVARD BUSINESS REVIEW’DEN EN ETKİLİ YÖNETİM FİKİRLERİ

“İLETİŞİM 2” KİTABINDA NELER VAR?

İş dünyasındaki yeni eğilimler, şirketleri, kurumsal iletişimden kurumsal sohbete yönelmeye zorluyor. Hizmet sektörünün ekonomideki önemi üretim sektörünün önüne geçtikçe ve bilgi işçileri diğer işgücü türlerini gölgede bıraktıkça, bilgiyi daha gelişmiş yöntemlerle değerlendirme ve paylaşma ihtiyacı da önem kazanıyor. Şirketler yatay bir yapılanmaya kavuştukça, hiyerarşi azaldıkça ve ön cephedeki çalışanlar değer yaratma sürecine daha faza dâhil oldukça, yatay ve aşağıdan yukarıya iletişim de yukarıdan aşağıya iletişim kadar önem kazanıyor. 

İşgücünün çeşitliliği ve dağılımı arttıkça farklı kültürel ve coğrafi bölgelere ulaşmak, akışkan ve karmaşık bir iletişim gerektiriyor. Organizasyonlarda kendine yer bulmaya başlayan genç çalışanlar, meslektaşlarından ve otorite figürlerinden akışkan ve çift yönlü bir iletişim bekliyor. Dijital ağların sağladığı anlık bağlantı olanağının iş dünyasının normu haline gelmesiyle ve sosyal medya platformlarının giderek güçlenip büyümesiyle birlikte eski, sohbete daha az dayalı iletişim sürdürülemez hale geliyor. 

Kurum içi sosyal araçlar işbirliğini, inovasyonu, karar becerisini ve çalışan bağlılığını artırabilir. Sosyal araçların potansiyelini ortaya çıkarabilmek için, organizasyonların bu araçları neden kullandığını net şekilde tanımlaması, gayriresmi iletişimi, bilgi paylaşımını ve öğrenimi teşvik etmesi, davranış kurallarını ifade etmesi gerekiyor.

İletişim 2’de, alanının en etkili uzmanlarının Harvard Business Review’den derlenen 11 makalesini bulacaksınız. Kültürler arası müzakerelerde daha iyi sonuçlar elde etme, tavsiye verme ve alma becerinizi geliştirme, etkili veri görselleştirmeleri oluşturma, dijital araçları kullanarak işbirliğini, öğrenmeyi ve inovasyonu teşvik etme gibi konularda, Erin Meyer, Heidi Grant ve Douglas Stone gibi isimlerin fikirlerinden ilham alacak, iletişim yoluyla organizasyonunuza güç katacaksınız. 

#optimistkitap
#yenikitap
#iletişim2
#optimistkitaptavsiyeediyor
#hbrs10mustreads
#harvardbusinessreview
#stratejikitapları
#yönetimkitapları
#inovasyonkitapları
#satışkitapları
#sosyalzeka
#etkileşim
#işkitapları
#ekipçalışması
#takımçalışması
#diyalog
#işbirliği
#ekipruhu
#sosyalliderlik
#dinlemek
#geribildirim
#güvenilişkisi
#yeniyılhediyesi
#kurumsalhediye

Optimist Newsletter Ekim 2021 sayısı yayınlandı!

Optimist Yayın Grubu olarak, uluslararası kaynaklardan derlediğimiz Optimist Newsletter Ekim 2021 sayısı yayınlanmıştır.

Görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirseniz, daha zengin içerikler oluşturma imkânı bulabiliriz.

Ayrıca yukarıdaki bağlantıdan indirip okuyabilirsiniz.

Optimist Newsletter Eylül 2021 sayısı yayınlandı!

https://www.optimistdia.com/dosyalar/site_resim/bulten/Optimist_Bulten_Eylul_2021.pdf

Optimist Yayın Grubu olarak, uluslararası kaynaklardan derlediğimiz Optimist Newsletter Eylül 2021 sayısı yayınlanmıştır.

Görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirseniz, daha zengin içerikler oluşturma imkânı bulabiliriz.

Ayrıca yukarıdaki bağlantıdan indirip okuyabilirsiniz.

YENİ KİTAP! KURUMSAL DAYANIKLILIK—HBR’s 10 Must Reads Dizisi’nden

HARVARD BUSINESS REVIEW’DEN EN ETKİLİ YÖNETİM FİKİRLERİ

KURUMSAL DAYANIKLILIK” KİTABINDA NELER VAR?

Karanlık bir dönemden geçiyoruz: İnsanlar işlerini kaybediyor, ücretleri kesiliyor, ipotekli evlerine el koyuluyor. Bazıları yıkılıyor; ya depresyona sürükleniyor ya da iflah olmaz bir özgüven kaybına uğruyor.

Ama bazıları yıkımın ardından tekrar doğruluyor; örneğin işten çıkarılmışsa, yeni bir meslek ediniyor. Onları bu süreçte ayakta tutan şey ne? Dayanıklılık.

Dayanıklı insanları belirleyen üç karakter özelliği var:

1. Karşılaştıkları çetin zorlukları sessizce kabulleniyorlar,
2. Yaşadıkları o dehşet günlerinden kendilerince bir anlam çıkarıyorlar. 
3. Ve olağanüstü bir doğaçlama yeteneği gösterip, elindekiyle yetinmeyi biliyorlar.

İş dünyasında da değişmeyen tek şey değişimdir. Ya kendimizi buna adapte etmeli ya da demode olmayı, daha kötüsü, yok olmayı göze almalıyız. Kurumsal Dayanıklılık, karanlık dönemlerden geçerken yolunuzu bulmanıza yardımcı olacak, kurum içi ve dışından alacağınız destekle en zorlu problemlerinizi çözmenize katkıda bulunacak. Diane Coutu, Gary Hamel ve Clayton Christensen gibi alanının öncü isimlerinden alacağınız fikirlerle, büyük yarışta bir adım öne geçeceksiniz. Yönetim alanının en etkili uzmanlarının Harvard Business Review’den derlenen makaleleri, değişimle başa çıkmak zorunda olan her yönetici için altın değerinde. Bu kitapta hem kendilerini hem de şirketlerini değişime hazırlamak isteyen yöneticilerin ihtiyaçlarını karşılayacak fikirleri bulacaksınız. 

#optimistkitap
#yenikitap
#kurumsaldayanıklılık
#optimistkitaptavsiyeediyor
#hbrs10mustreads
#harvardbusinessreview
#stratejikitapları
#yönetimkitapları
#inovasyonkitapları
#satışkitapları
#girişimcininbaşucukitapları
#dijitaldönüşüm
#işkitapları
#ekipçalışması
#takımçalışması
#Kitap
#kitapokumak
#kitapsever
#KitapÖneri
#kitapokuyorum
#kitaptavsiyesi
#yeniyıltatili
#yeniyılhediyesi
#kurumsalhediye

İklim Değişikliği İçin Ne Yapabiliriz?

İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini her gün yaşayarak görmeye başladık. Dünyanın her yanında ve ülkemizde yangınlar, seller, aşırı doğa olayları yakın gelecekte yaşayacağımız felaketlerin habercisi gibi. Birleşmiş Milletler iklim raporunda, ilk defa, açık açık atmosferi, okyanusları ve yeryüzünü bizim, insanlığın faaliyetlerinin ısıttığını açıkladı. Gidişat iyi görünmüyor.


Dünyamızı yaşanabilir halde tutmak için ülkelerin, şirketlerin, kurumların ve bizim yapabileceğimiz şeyler var. Bunların en başında da yeni gerçekliğimizi kabullenip bakış açımızı bu gerçekliğe uyarlamamız geliyor.


Optimist Yayın Grubu olarak, yayınlanmasına öncülük ettiğimiz, Türkiye’nin ilk Yeşil İş ve Yaşam dergisi EkoIQ, Türkçeye kazandırdığımız Al Gore’un çığır açan kitabı Tercih Sizin ve Sorumluluk Devrimi, 100 Yeşil Adım gibi kitaplardan edindiğimiz birikimi kullanarak doğru ve kapsamlı bilgiye, bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşmanıza yardımcı olacak araçlar hazırlıyoruz.

Çalışanlar için İklim Değişikliği

Çalışanlar için hazırlanacak dijital/basılı bültenler, iklim değişikliğini tüm boyutlarıyla ele alacak; nedir, ne oluyor, ne olacak, ne yapılabilir sorularına yanıtlar arayacak. Çalışanların bilinçli davranışlar geliştirebilmesi için bir başvuru kaynağı olacak. Tüm dünyada hararetle tartışılan konular hakkında düzenli bilgilendirilme, çalışanların bakış açısını zenginleştirecek; hem kendileri ve aileleri hem de çalışma ortamları üzerinde olumlu etki yaratacak.

Kurumsal Çevreniz için İklim Değişikliği

Tedarikçiler, partnerler ve sektörünüzün önde gelenleriyle paylaşabileceğiniz dijital/basılı bültenler, hem dünyadaki uygulamalar hakkında ekosistemi bilgilendirmenizi hem de kendi uygulamalarınızla yol göstermenizi, öncülük etmenizi sağlayacak. Zamanla bir referans noktası haline gelecek bültenlerle, insanlığın ortak çabalarına sunduğunuz katkıyı kayıt altına alabileceksiniz.

Ek olarak periyodik olarak hazırlanabilecek, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlikle ilgili belli konulardaki geniş kapsamlı raporlarla politikalarınızı, etkinliklerinizi, projelerinizi destekleyecek perspektifler edinebileceksiniz.

İklim Kitaplığı

Tüm bilinçlendirme faaliyetlerinin en önemli unsurlarından biri basılı, kalıcı eserlerdir. Son dönemde iklim değişikliği üzerine yazılan kitapların sayısının hızla arttığını görüyoruz. İklim değişikliğini tüm boyutlarıyla ele alan, dünyanın önde gelen düşünürleri, iklim bilimcileri, aktivistleri, ilgili kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan ve herkesin takdirini kazanan kitapları Türkçeye kazandırabilirsiniz. Düzenli olarak belli aralarla yayınlanacak, sizin logonuzla, sizin yayınınız olarak hazırlanacak kitaplarla bir süre sonra kapsamlı bir İklim Kitaplığı ortaya çıkacak. Ülkemizdeki özel ve kamu kurumlarının sürdürülebilirlik yetkililerinin yanı sıra akademisyen, gazeteci, öğretmen ve öğrencilerin yoğun ilgi göstereceği bu kitaplıkla gelecek nesiller için kalıcı bir esere imza atmış olacaksınız.

OPTİMİST YAYIN GRUBU

Aşağıda sunulan bülteni çevrimiçi olarak okuyabilir, dilerseniz tablet, telefon veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Bültenimizi dostlarınızla ve paydaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Cesur Kültürler

Cesur Kültürler kitabı boyunca sizi güvenli sessizlik kültüründen sürekli katkı kültürüne geçiş yapan liderlerle, organizasyonlarla ve ekiplerle tanıştıracağız.

Florida Üniversitesi Jacksonville Sağlık CEO’su ve Florida Üniversitesi Jacksonville Tıp Fakültesi dekanı olan, bize “çalışanların fikirlerini görmezden gelir, bize sundukları fikirlerin potansiyelini küçümsersek, buradan ayrılarak kendilerini dinleyecek başka bir hastane, klinik ya da doktorla çalışmalarına davetiye çıkarmış oluruz” diyen Doktor Leon Haley Jr. gibi isimlerle.

#optimistkitap
#yenikitap
#cesurkültürler
#tusaşyayınları
#TürkHavacılıkveUzaySanayii
#liderlikkitapları
#stratejikitapları
#yönetimkitapları
#inovasyonkitapları
#satışkitapları
#dijitaldönüşüm
#işkitapları
#ekipçalışması
#takımçalışması
#yönetişim
#rehberlik
#KitapÖneri
#bibliyofil
#kitapveinsan
#okuyorum
#okudumbitti
#şimdiokuyorum

Optimist Newsletter Temmuz 2021 sayısı yayınlandı!

Optimist Yayın Grubu olarak, uluslararası kaynaklardan derlediğimiz Optimist Newsletter Temmuz 2021 sayısı yayınlanmıştır.

Görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirseniz, daha zengin içerikler oluşturma imkânı bulabiliriz.

Optimist Newsletter Haziran 2021 sayısı yayınlandı!

Optimist Yayın Grubu olarak, uluslararası kaynaklardan derlediğimiz Optimist Newsletter Haziran 2021 sayısı yayınlanmıştır.

Görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirseniz, daha zengin içerikler oluşturma imkânı bulabiliriz.

Ayrıca yukarıdaki bağlantıdan indirip okuyabilirsiniz.

İYİ YÖNETİŞİM EL REHBERİ — YENİ KİTAP!

İYİ YÖNETİŞİM EL REHBERİ

Argüden Yönetişim Akademisi

Bu Rehberin amacı, iyi yönetişim bakış açısıyla liderlik becerilerinizi güçlendirmeye katkı sağlamak. Sorumlu olduğunuz her organizasyonda, kurumda yönetişim ilkeleri ile güven temelli sistemler geliştirebilmenin anahtarlarını size sunmaktır. Rehberde sadece iyi yönetişimi ve ilkelerini açıklayan içerikler değil, aynı zamanda iyi yönetişimi öğrenci kulüplerinizde uygulamanız için çeşitli öneriler de bulacaksınız.

Deneyimleyerek öğrenmenin kalıcı öğrenmeyi sağladığını biliyoruz. Argüden Yönetişim Akademisi tarafından düzenlenen YÖN101 Eğitimine katılmanızı ve ardından yönetişim kalitesini birlikte geliştirmemiz için Yönetişim Gençlik Ağına dahil olmanızı öneriyorum.

Rehberin güvenilir liderler olma yolculuğunun ilk adımlarında sizlere yardımcı olmasını diliyorum. Umuyorum, üniversiteden mezun olduktan sonra da bu konuda gelişmeye ve öğrenmeye büyük bir azimle devam edersiniz.

Pınar ILGAZ
Argüden Yönetişim Akademisi
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

#optimistkitap
#optimistdia
#yenikitap
#iyiyönetişimrehberi
#yönetişimilkeleri
#YönetişimAkademisi
#yönetişimgençlikakağı
#argüdenakademi
#liderlikkitapları
#stratejikitapları
#yönetimkitapları

“İlk 90 Gün ve Sonrası” Seti

“İlk 90 Gün ve Sonrası” Seti

BU SET İLE NE KAZANACAKSINIZ?
🔴  Öğrenme sürecinizi hızlandırın.
🔴  Strateji ve durumun uyumlu olmasına dikkat edin.
🔴  Başarıyı müzakere edin.
🔴  Başarıyı getirecek stratejiyi geliştirin. 
🔴  Ekibinizi kurun.
🔴  Başarı kazanmakta acele edin.
🔴  İşbirlikleri kurun.
🔴  Kendinizin yöneticisi olun.

Michael Watkins, günümüzün talepkâr iş dünyasında, geçiş dönemlerini en az hasarla nasıl atlatabileceğinizi açıklarken karşılayacağınız sorunlarda hangi araçlar ile stratejileri kullanacağınızı anlatıyor; hangi tuzaklardan nasıl kaçacağınıza dair senaryolarla, yeni rolünüze uyum sağlamanızın yolunu açıyor.

OPTİMİST SETLERLE KARŞINIZDAYIZ!
Sizlere kolaylık sağlayacak setleri sitemizde satışa sunuyoruz. Her biri birbirinden zengin içerikli kitaplardan oluşan bu setler için kitaplığınızda mutlaka bir yer açın.

#optimistkitap
#optimistdia
#yenikitap
#sıradakihamle
#ilk90gün
#ilk90gününardından
#liderlikkitapları
#optimistkitaptavsiyeediyor
#harvardbusinessreview
#stratejikitapları
#yönetimkitapları
#inovasyonkitapları
#satışkitapları
#girişimcininbaşucukitapları
#dijitaldönüşüm
#işkitapları
#ekipçalışması
#takımçalışması
#kitapokumak
#kitapsever
#KitapÖneri
#kitapokuyorum