Nietzsche’yi nasıl bilirsiniz?

“Nietzsche “Tragedya’nın Doğuşu”nu bir değişim manifestosu, bir devrim çağrısı olarak gördü. Bütün amacını kaybeden insanlığın artık itibarı kalmayan dini ve felsefi görüşlere bağlandığı görüşünü savunuyordu. Yunan tragedyasının prensiplerine dönüş çağrısı yapan Nietzsche, kitabın son üçte birlik kısmını yeni tragedyacı olarak nitelediği Wagner’e methiyeler düzmeye adadı. Bu açıdan bakıldığında kitap tamamıyla başarısız oldu. Akademisyenler ciddi bir saldırıya girişirken, Wagner taraftarları beklendiği gibi kitaba övgüler yağdırdı. 1886’da eklenen önsözde Nietzsche kitabın kötü yazıldığını ve bir kafa karışıklığını yansıttığını belirtti. Ancak Nietzsche belki de kendi eserini eleştirisinde fazla serttir. Kitap, özgün unsurlar barındırırken en önemlisi de dünyayı ve onun içindeki yerimizi anlamada sanatın önemini gündeme getirir. Sanat, içgüdüsel yanımızla birlikte bize akıl yoluyla ulaşılamayan kavrayışları da sunabilir…”

– Roy Jackson / Nietzsche – Kilit Fikirler

(Kitap hakkında detaylı bilgi burada)

“Nietzsche – Kilit Fikirler” (nisan’12)

Yazar: Roy Jackson

Kolay anlaşılır, doğru teminoloji!

Nietzsche tüm zamanların en çok okunan ama yanlış anlaşılmaya en çok maruz kalmış filozofudur. Modern çağın en büyük ve özgün düşünürlerinden olan Nietzsche’nin felsefesinin ana temalarına hâkim olmak için kolayca okuyabileceğiniz bu kitapta, ünlü filozofun hayatına ve çalışmalarına dair sağlam bir kavrayış elde edeceksiniz.

Teach Yourself dizisinde sizi neler bekliyor?

* Her kitapta 1,5 ve 10 dakikalık özetler

* Konuya bakışınızı netleştirecek içgörüler

* Her bölüm sonunda sunulan basit öneriler

* Örnek vakalar, gerçek yaşamdan öyküler

* Öğrendiklerinizi test etmenizi sağlayacak sorular

(Detaylı bilgi için lütfen kapak görseline tıklayınız)